ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเกาหลีไซนิจิ"

→‎อ้างอิง: แก้ไขรูปแบบการอ้างอิง
(→‎อ้างอิง: แก้ไขรูปแบบการอ้างอิง)
 
 
== อ้างอิง ==
* {{Cite book|author=Yim Young Cheoul, {{lang|script-title=ja|:在日・在米韓国人および韓国人の言語生活の実態}} ''(|trans-title="Realities of language lives among Zainichi Koreans, Korean Americans, and Koreans")'', |year=1993. (ISBN |isbn=4-87424-075-5)}}
* {{Cite book|author=Shinji Sanada, |author2=Naoki Ogoshi, and |author3=Yim Young Cheoul, {{lang|script-title=ja|:在日コリアンの言語相}} ''(|trans-title="Language aspects of Zainichi Koreans")'', |year=2005. (ISBN |isbn=4-7576-0283-9)}}
* {{Cite book|author=Shinji Sanada and |author2=Yim Young Cheoul, {{lang|script-title=ja|:韓国人による日本社会言語学研究}} ''(|trans-title="Sociolinguistic study of Japan by the Korean")'', |year=2006. (ISBN |isbn=4-273-03432-8)}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม