ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

แก้ไขจำนวนประชากร
(แก้ไขเรื่องพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ 16 อำเภอ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขจำนวนประชากร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พื้นที่ = 2,500.656 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]<ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.</ref>
| อันดับพื้นที่ = 63
| ประชากร = 8171,441048,310 คน<ref name="ข้อมูลประชากร2561">กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=14&statType=1&year=61 http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=14&statType=1&year=61] 2561. สืบค้น 3 มกราคม 2562.</ref>
| ปีสำรวจประชากร = 2561
| อันดับประชากร = 29
| ความหนาแน่น = 326419.8921 คน/ตร.กม.
| อันดับหนาแน่น = 11
<!-- ข้อมูลศาลากลาง (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
ผู้ใช้นิรนาม