ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนครหลวง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
แก้ไขจำนวนประชากร
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(แก้ไขจำนวนประชากร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| province = พระนครศรีอยุธยา
| area = 198.9
| population = 3646,793993
| population_as_of = 2561
| density = 184236.9826
| postal_code = 13260
| geocode = 1403
ผู้ใช้นิรนาม