ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซนทริโอล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เขียนผิดค่ะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''เซนทริโอล''' ({{lang-en|centriole}})
เป็น[[ออร์แกเนลล์]]ส่วนที่อยู่ใกล้[[นิวเคลียส]] พบในเซลล์สัตว์ และ[[โพรทิสต์]]บางชนิด มีขนาดเล็ก ใส มี[[รัศมี]]แผ่ออกมาโดยรอบมีรูปร่างคล้ายท่อ[[ทรงกระบอก]] ในแต่ละเซลล์จะมีเซนทริโอล 2 อัน เรียงในลักษณะตั้งฉากกัน
หน้าที่ของเซนทริโอล คือ ช่วยในการเคลื่อนที่ของ[[โครโมโซม]]ในขณะที่มีการผสมพันธุ์แยกตัวของเซลล์
 
ประกอบด้วย[[ไมโครทิวบูล] คือ มีไมโครทิวบูล 3 ท่ออยู่รวมกันเป็นมัดทั้งหมด 9 มัด เป็นวงแหวนตรงกลางของกระบอก มักเป็นคู่วางตั้งฉากกัน เรียกว่า [[เซนโทรโซม|เซนโทรโซม(centrosome)]]
ผู้ใช้นิรนาม