ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรคืออะไร"

คน
(แก้ไขคำเล็กน้อย)
(คน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกแทน
คนไม่ดี
{{เว็บย่อวิกิ|WP:WIAFA|WP:FA?}}
{| style="float:right;"
| style="padding:1em; border:1px solid #8888aa; background-color:#fff8f0; margin:0 0 0.5em 1em;" | {{วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/สารบัญ}}
|-
| {{หนทางสู่การเขียนบทความFA}}
|}
 
[[วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร|บทความคัดสรร]]เป็นตัวอย่างของงานที่ดีที่สุดของเราและมีความโดดเด่นในด้านมาตรฐานการเขียน การนำเสนอ และการอ้างอิงแหล่งที่มา นอกเหนือไปจากจะต้องผ่านนโยบายว่าด้วยเนื้อหาสำหรับบทความวิกิพีเดียทุกบทความแล้ว บทความเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
 
# จะต้อง—
#* (ก) '''เขียนอย่างดี:''' การเขียนมีลักษณะดึงดูดใจ และมีมาตรฐานระดับมืออาชีพ
#* (ข) '''ครอบคลุม:''' ไม่ละเลยข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่สำคัญและการวางเนื้อหาในบริบท
#* (ค) '''ค้นคว้าเป็นอย่างดี:''' บรรจุเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นตัวแทนเกี่ยวกับหัวเรื่อง คำกล่าวอ้างสามารถพิสูจน์ได้โดยมีแหล่งอ้างอิงคุณภาพสูง[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|ที่น่าเชื่อถือ]] และมีแหล่งอ้างอิงในบรรทัด (inline source) เมื่อจำเป็น
#* (ง) '''เป็นกลาง:''' นำเสนอแง่มุม[[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|อย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ]] และ
#* (จ) '''มีเสถียรภาพ:''' เนื้อหาจะต้องไม่ตกเป็นเป้าของ[[วิกิพีเดีย:สงครามแก้ไข|สงครามแก้ไข]]ที่กำลังดำเนินอยู่และเนื้อหาจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญบ่อยครั้ง เว้นแต่กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอบทความคัดสรร
# เป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน|แนวปฏิบัติด้านรูปแบบ]] รวมไปถึงข้อกำหนดที่ว่า—
#* (ก) '''ส่วนนำ:''' ส่วนนำที่รัดกุมซึ่งสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหัวเรื่องและเป็นการเตรียมผู้อ่านสำหรับรายละเอียดในแต่ละส่วนที่จะตามมา
#* (ข) '''โครงสร้างเหมาะสม:''' มีระบบการจัดลำดับส่วนหัวข้อและเนื้อหา แต่ต้องไม่เยอะมากเกินงาม
#* (ค) '''การอ้างอิงอย่างเหมาะสม:''' จัดรูปแบบการอ้างอิงอย่างเหมาะสม เมื่อต้องอ้างอิงตามเกณฑ์ 1(ค) ''(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|การอ้างอิงแหล่งที่มา]] และ [[mw:Extension:Cite/Cite.php|meta:cite]])''
# '''สื่อ''' มี[[วิกิพีเดีย:ภาพ|ภาพ]]ซึ่งเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ|นโยบายการใช้ภาพ]]และสื่ออื่นเมื่อมีความเหมาะสม โดยมีคำบรรยายใต้ภาพที่กระชับและสถานะลิขสิทธิ์ที่ยอมรับได้ [[WP:FAIRUSE|ภาพหรือสื่อที่ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ]]จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และได้รับการติดป้ายตามนั้น
# '''ความยาว''' บทความมุ่งประเด็นไปยังหัวข้อหลักโดยไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม