ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
เมื่อครั้งที่[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] และ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]ไปตรวจราชการที่เมืองลพบุรี ทรงพบว่ามีโบราณวัตถุกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ทรงมอบหมายให้ศาสตราจารย์ [[ยอร์ช เซเดส์]] นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุขึ้น โดยใช้พื้นที่ของพระที่นั่งจันทรพิศาลภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์สำหรับจัดแสดง<ref name="เทพสตรี" /> ใช้ชื่อว่า '''ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน''' เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น '''พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์''' เมื่อ พ.ศ. 2504<ref name="ลพบุรี96">''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี'', หน้า 96</ref>
 
ทั้งนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ไม่สามารถสร้างอาคารเพิ่มอีกได้เพราะตั้งอยู่ภายในโบราณสถาน จึงต้องทำการบูรณะอาคารเก่าเพื่อยังประโยชน์ใช้สอยของพิพิธภัณฑ์ เช่นการซ่อมแซมหมู่ตึกพระประเทียบ<ref>{{cite web | author = | url = https://www.matichon.co.th/region/news_912738 |title = กระเสออเจ้าเเรงไม่ตก! พิพิธภัณฑ์วังนารายณ์คนล้น เล็งขยายเวลาเปิดถึง 19.30 น. | date = 11 เมษายน 2561 | publisher = |work= มติชนออนไลน์ |accessdate= 30 สิงหาคม 2562}}</ref> และการซ่อมแซมทิมดาบซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง<ref name="ทิม" />
 
== วัตถุที่จัดแสดง ==
[[ไฟล์:WaterBuffaloLopburiThailand2300BCE.jpg|thumb|rigth|170200px|ภาชนะดินเผารูปวัวควาย สมัยก่อนประวัติศาสตร์]]
* '''เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์''' จัดแสดงภายในพระที่นั่งจันทรพิศาล ว่าด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีภาพเหตุการณ์สำคัญในรัชกาล และโบราณวัตถุจากสมัยดังกล่าว<ref name="ลพบุรี96" />
* '''โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์''' (3,500-4,000 ปี) จัดแสดงภายในพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่ 1 ประกอบด้วยหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ เช่น โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา สัมฤทธิ์ และโลหะ เป็นต้น<ref>''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี'', หน้า 98</ref>
* '''วัฒนธรรมสมัยทวารวดี''' (พุทธศตวรรษที่ 12-16) จัดแสดงภายในพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่ 1 ประกอบด้วยโบราณวัตถุและศาสนวัตถุของทวารวดีและจากรัฐที่ทำการค้าด้วย เช่น ภาชนะดินเผา ตะคันดินเผา เครื่องประดับ กำไล ต่างหู จารึก[[ภาษามอญ]]โบราณ จารึก[[ภาษาสันสกฤต]] จารึก[[ภาษาบาลี]] และจารึก[[อักษรปัลลวะ]] รวมไปถึงสิ่งของตามความเชื่อดั้งเดิมก่อนรับศาสนาจากอินเดีย เช่น ตุ๊กตาดินเผา<ref name="ลพบุรี99">''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี'', หน้า 99</ref>
* '''ศิลปะเขมรและสมัยลพบุรี''' (1,400-1,800 ปี) จัดแสดงภายในพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่ 2 ประกอบด้วยโบราณวัตถุอิทธิพลขอมจากปราสาทขอมในลพบุรี เช่น ศิลาจารึก เศียรพระโพธิสัตว์ และทับหลังที่ได้[[ปรางค์สามยอด]] [[ปรางค์แขก]] และพระปรางค์[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]]<ref name="ลพบุรี99" />
* '''ศิลปะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์''' (พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา) จัดแสดงภายในพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่ 2 ประกอบด้วยพระพุทธรูป แผงพระพิมพ์ เครื่องถ้วยต่าง ๆ และอาวุธโบราณ<ref name="ลพบุรี99" />
* '''พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว''' จัดแสดงภายในพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่ 3 ประกอบด้วยพระแท่นบรรทมจากพระราชวังจันทรเกษม เงินพดด้วงประทับตรามงกุฎ เหรียญกษาปณ์ทองคำตรามงกุฎ บรรณาการ และเครื่องใช้ต่าง ๆ<ref name="ลพบุรี102">''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี'', หน้า 102</ref>
* '''วิถี ผู้คน ตัวตน คนลพบุรี''' จัดแสดงภายในโรงครัวของหมู่ตีกพระประเทียบ จัดเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยภาคกลางและคนลพบุรีในอดีต มีเครื่องใช้จัดแสดงไว้ เช่น เตา หม้อ ครก กระจ่า กระต่ายขูดมะพร้าว การทอผ้า การปั้นหม้อดินเผา และการทำดินสอพอง เป็นต้น<ref name="ลพบุรี102" />
 
==การจัดแสดง==
===พระที่นั่งพิมานมงกุฎ===
[[ไฟล์:Lopbprnivet0306b.jpg|thumb|rigth|360px|พระที่นั่งพิมานมงกุฎ]]
[[ไฟล์:WaterBuffaloLopburiThailand2300BCE.jpg|thumb|rigth|170px|ภาชนะดินเผารูปวัว สมัยก่อนประวัติศาสตร์]]
'''พระที่นั่งพิมานมงกุฎ''' เป็นอาคารสูง 3 ชั้น สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรมแบบ[[จีน]] สำหรับเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ปัจจุบันได้จัดแสดงนิทรรศการถาวร 7 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 2 เรื่อง คือเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบ[[ภาคกลาง]] ลุ่ม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] เมื่อประมาณ 3,500 - 4,000 ปีมาแล้ว จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นที่[[แหล่งโบราณคดี]] ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ แหล่งโบราณคดีบ้านดงมะรุม [[แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้]] และ [[แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว]] เช่น โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ และเครื่องประดับที่ทำจากหินและเปลือก[[หอย]] เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงโบราณคดีบ้านท่าแค จ. ลพบุรี ที่มีอายุประมาณ 3,500 - 1,000 ปี
 
42,380

การแก้ไข