ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภทสิ่งสะสม = โบราณวัตถุในจังหวัดลพบุรี<ref>{{cite web | url = https://thailandtourismdirectory.go.th/en/info/attraction/detail/itemid/1538 |title = Somdet Phra Narai National Museum | date =| publisher = Thailand Tourism Directory |accessdate= 30 สิงหาคม 2562}}</ref>
| สิ่งที่น่าสนใจ =
| ผู้อำนวยการ = นิภา สังคนาคินทร์<ref>{{cite web | author =| url = http://61.19.55.30/dot_project/pages/project_detail.php?id=545 |title = ปรับปรุงพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ | date =| publisher = โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว |accessdate= 30 สิงหาคม 2562}}</ref>
| ผู้อำนวยการ =
| ผู้ดูแล = [[กรมศิลปากร]]
| จำนวนผู้เข้าชม =
| การคมนาคม =
| พิกัดภูมิศาสตร์ =
| เว็บไซต์ = [http://www.finearts.go.th/somdetphranaraimuseum/ เว็บไซต์ทางการ]
| หมายเหตุ =
}}
 
'''พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์''' เดิมชื่อ '''ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน''' เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายใน[[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]] ตำบลท่าหิน [[อำเภอเมืองลพบุรี]] [[จังหวัดลพบุรี]] มีการแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็นสามอาคาร ได้แก่ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระที่นั่งจันทรพิศาล และหมู่ตึกพระประเทียบ<ref name="เทพสตรี">{{cite web | url = http://library.tru.ac.th/inlop/lptour/182-lptupp01.html |title = พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ | date =| publisher = สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |accessdate= 30 สิงหาคม 2562}}</ref> ในอาคารเหล่านี้ได้จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุครัตนโกสินทร์ที่พบภายในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง รวมทั้งมีการจัดแสดงวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำภาคกลาง<ref>''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี'', หน้า 100-102</ref><ref name="มิวเซียม">{{cite web | url = https://www.museumthailand.com/th/museum/Somdet-Phra-Narai-National-Museum |title = พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ | date =| publisher = มิวเซียมไทยแลนด์ |accessdate= 30 สิงหาคม 2562}}</ref> ส่วนอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงปั้นหยาสีเขียว ตั้งแยกออกมาต่างหากใกล้กับประตูพระนารายณ์ราชนิเวศน์ด้านถนนสรศักดิ์ เดิมเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี<ref name="สถาปนิก">{{cite web | author = พงศกร แก้วกระจ่าง | url = http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-21-44/building-2548/82-somdet-phra-narai-museum |title = อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ | date = 7 กันยายน 2559 | publisher = สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ |accessdate= 30 สิงหาคม 2562}}</ref>
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เสียค่าเข้าชมในอัตราชาวไทย 30 บาท และชาวต่างประเทศ 150 บาท กรณีนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ และนักบวชไม่เสียค่าธรรมเนียม<ref name="มิวเซียม" />
 
== ประวัติ ==
เมื่อครั้งที่[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] และ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]ไปตรวจราชการที่เมืองลพบุรี ทรงพบว่ามีโบราณวัตถุกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ทรงมอบหมายให้ศาสตราจารย์ [[ยอร์ช เซเดส์]] นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุขึ้น โดยใช้พื้นที่ของพระที่นั่งจันทรพิศาลภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์สำหรับจัดแสดง<ref name="เทพสตรี" /> ใช้ชื่อว่า '''ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน''' เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น '''พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์''' เมื่อ พ.ศ. 2504<ref>''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี'', หน้า 96</ref>
 
==การจัดแสดง==
 
== อ้างอิง ==
; เชิงอรรถ
{{รายการอ้างอิง|2}}
; บรรณานุกรม
* นิภา สังคนาคินทร์ (บรรณาธิการ). ''หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี''. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท นะรุจ จำกัด, 2560
 
{{พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ประเทศไทย)}}
42,380

การแก้ไข