ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

เพิ่มขึ้น 11,321 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ขาดอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = โพทะเล
| คำขวัญ = หัตถกรรมดี ประเพณีสงกรานต์<br/>ผลไม้รสหวานนครไชยบวรคู่บ้าน<br/>วัดบางคลานคู่เมือง ลือเลื่องหลวงพ่อเงิน
}}
 
''สำหรับโพทะเลที่เป็น[[ต้นไม้]] ดูที่: [[โพทะเล]]''
 
'''อำเภอโพทะเล''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดพิจิตร]]
== ประวัติ ==
เดิมเรียกว่า '''อำเภอบางคลาน''' มีที่ตั้งอยู่บริเวณปาก[[แม่น้ำพิจิตร]] (น่านสายเก่า) บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอโพทะเล''' จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณ[[บึงสรรพงาย]]ในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (โพทะเล-บางมูลนาก) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร
 
* วันที่ 14 มีนาคม 2480 โอนพื้นที่บ้านหนองคล้า ซึ่งเดิมอยู่ในหมู่ที่ 6 ของตำบลทนง ที่ได้แยกออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ไปตั้งเป็นหมู่ 14 ของตำบลท่าขมิ้น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/D/3096.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 16 มกราคม 2481 ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จากตำบลบางคลาน ไปตั้งที่บ้านโพทะเล ตำบลบ้านตาล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/3400.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลโพทะเล ในท้องที่บางส่วนของตำบลโพทะเล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/97.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 21 มีนาคม 2510 ตั้งตำบลท้ายน้ำ แยกออกจากตำบลโพทะเล ตำบลบางลาย ตำบลบึงนาราง และตำบลทนง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/026/977.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 23 พฤศจิกายน 2510 โอนพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพทะเล ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/A/114/32.PDF]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโพทะเลและกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๑๐</ref>
* วันที่ 6 สิงหาคม 2511 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าเสา ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าขมิ้น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/070/2506.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ตั้งตำบลท่าเสา แยกออกจากตำบลท่าขมิ้น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/060/2062.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 13 ตุลาคม 2513 โอนพื้นที่หมู่ 3,4,5,7 (ในขณะนั้น) ของตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล ไปขึ้นกับตำบลไผ่ท่าโพ กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/A/094/687.PDF]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโพทะเลและกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๑๓ [โอนหมู่บ้านที่ ๓, ๔, ๕,๗ ตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล ไปขึ้นตำบลไผ่ท่าโพ กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร]</ref>
* วันที่ 28 ตุลาคม 2523 ตั้งตำบลโพธิ์ไทรงาม แยกออกจากตำบลบึงนาราง ตำบลทนง และตำบลท้ายน้ำ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/166/3699.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 27 พฤศจิกายน 2537 ตั้งตำบลแหลมรัง แยกออกจากตำบลบึงนาราง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/151/80.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 9 มกราคม 2539 ตั้งตำบลห้วยแก้ว แยกออกจากตำบลโพธิ์ไทรงาม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/003/25.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอตะพานหิน และกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลแหลมรัง ตำบลบางลาย และตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบึงนาราง''' ขึ้นกับอำเภอโพทะเล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/018/21.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงนาราง</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโพทะเล และสุขาภิบาลท่าเสา เป็นเทศบาลตำบลโพทะเล และเทศบาลตำบลท่าเสา ตามลำดับ
* วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล เป็น '''อำเภอบึงนาราง'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
1,166

การแก้ไข