ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมึก (สัตว์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** [[Vampyromorphida]]
}}
'''หมึกสอระภัภ/ค'''
 
ภพ
 
หรือที่นิยมเรียกกันว่า '''ปลาหมึก'''<ref>พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542</ref> เป็น[[สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง|สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง]] ที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และว่องไว มีหนวดรอบปาก 4-5 คู่ บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปาก
ผู้ใช้นิรนาม