ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติศาสตร์ ==
* วันที่ 31 กรกฎาคม 2522 ตั้งตำบลบ้านคลองสวน แยกออกจากตำบลนาเกลือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/128/2752.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</ref>
* วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2527 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน ไปตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์''' ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=102|issue=1 ง|pages=31|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/001/31.PDF|date=1 มกราคม 2528|language=}}</ref>
* วันที่ 1915 กรกฎาคมธันวาคม พ.ศ. 25342527 ยกฐานะแยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์''' ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=108102|issue=1071 ง|pages=29-3231|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโกประกาศกระทรวงมหาดไทย อำเภอพะโต๊ะเรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเขาค้อเมืองสมุทรปราการ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนครจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25342528/AD/107001/2931.PDF|date=191 มิถุนายนมกราคม 25342528|language=}}</ref>
* วันที่ 1819 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่าในท้องที่บางส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลในคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82 ง|pages=35-37|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/35.PDF|date=13เป็น ตุลาคม 2537|language=}}</ref> และจัดตั้งสุขาภิบาล'''อำเภอพระสมุทรเจดีย์ในท้องที่ตำบลปากคลองบางปลากด'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111108|issue=82107 ง|pages=3829-4032|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทยพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก เรื่องอำเภอพะโต๊ะ จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการและอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25372534/DA/082107/3829.PDF|date=1319 ตุลาคมมิถุนายน 25372534|language=}} </ref>
* วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลในคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82 ง|pages=35-37|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/35.PDF|date=13 ตุลาคม 2537|language=}}</ref> และจัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ในท้องที่ของตำบลปากคลองบางปลากดทั้งหมด<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82 ง|pages=38-40|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/38.PDF|date=13 ตุลาคม 2537|language=}} </ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ และสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า เป็นเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ตามลำดับ
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
3,355

การแก้ไข