ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร"

vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
* [[พ.ศ. 2519]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/080/1351.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙</ref>
* [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).pngsvg|80px|border]] [[เหรียญดุษฎีมาลา]] เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ))
* [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 2
* [[ไฟล์:Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ.)
4,587

การแก้ไข