ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[แอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป้หยวน|กว่างโจว]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวฉาน|หางโจว]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง|ฮ่องกง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา|จาการ์ตา-ซูการ์โน-ฮัตตา]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเซอไน|โจโฮร์บะฮ์รู]], [[ท่าอากาศยานสุลต่าน อิสเมล เปตรา|โกตาบาห์รู]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|กัวลาลัมเปอร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง|กูชิง]], [[ท่าอากาศยานมิริ|มิริ]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง|ปีนัง]], [[ท่าอากาศยานซันดากัน|ซันดากัน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้นเป๋าอั๋น|เซินเจิ้น]], [[ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี|สิงคโปร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน|ไทเป-เถาหยวน]], [[ท่าอากาศยานตาเวา|ตาเวา]] ||2
|-
| [[แอร์เอเชียเซสต์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติแม็กตัน-เซบู|เซบู]] (สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2015), [[ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโนอากีโน|มะนิลา]] ||2
|-
| [[เอเชียนาแอร์ไลน์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน|โซล-อินช็อน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ|ปูซาน]] ||1
211

การแก้ไข