ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==จำนวนผู้โดยสาร==
{|class="toccolours sortable" style="padding:0.5em;font-size: 87.5%"
|+ '''จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินต่อปี<ref name="Ref_al">{{cite web|url=http://ir.irchartnexus.com/malaysiaairports/doc/ar/ar2014.pdf|title=MAHB Annual Report 2014 |publisher=http://www.malaysiaairports.com.my/ |date=14 April 2015 |accessdate=14 April 2015}}</ref>
|-
! | <center>ปี ค.ศ.</center>
! | <center>จำนวนผู้โดยสาร<br />
! | <center>เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน</center>
! | <center>จำนวนสินค้า (ตัน)</center>
! | <center>เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน</center>
! | <center>จำนวนเที่ยวบิน</center>
! | <center>เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน</center>
|- style="background:#eee;"
|1994||2,096,241|| ||24,270|| ||40,608||
|- style="background:#eee;"
|1995||2,554,181||{{increase}} 21.8||29,537||{{increase}} 21.7||43,882||{{increase}} 8.0
|- style="background:#eee;"
|1996||2,622,190||{{increase}} 2.7||23,099||{{decrease}} 21.8||45,726||{{increase}} 4.2
|- style="background:#eee;"
|1997||2,732,146||{{increase}} 4.2||37,203||{{increase}} 61.1||49,148||{{increase}} 7.5
|- style="background:#eee;"
|1998||2,393,431||{{decrease}} 12.9||27,942||{{decrease}} 24.9||38,716||{{decrease}} 21.2
|- style="background:#eee;"
|1999||2,752,207||{{increase}} 15.0||27,087||{{decrease}} 3.1||40,634||{{increase}} 5.0
|- style="background:#eee;"
|2000||3,092,326||{{increase}} 12.3||27,347||{{increase}} 1.0||41,411||{{increase}} 2.0
|- style="background:#eee;"
|2001||3,036,196||{{decrease}} 1.8||24,887||{{decrease}} 9.0||40,157||{{decrease}} 3.0
|- style="background:#eee;"
|2002||3,256,212||{{increase}} 7.2||28,112||{{increase}} 13.0||44,528||{{increase}} 10.9
|- style="background:#eee;"
|2003||3,302,366||{{increase}} 1.4||25,638||{{decrease}} 8.8||44,748||{{increase}} 0.5
|- style="background:#eee;"
|2004||3,918,201||{{increase}} 18.6||27,191||{{increase}} 6.1||52,352||{{increase}} 17.0
|- style="background:#eee;"
|2005||3,975,136||{{increase}} 1.4||25,473||{{decrease}} 6.3||51,824||{{decrease}} 1.0
|- style="background:#eee;"
|2006||4,015,221||{{increase}} 1.0||28,356||{{increase}} 11.3||52,055||{{increase}} 0.4
|- style="background:#eee;"
|2007||4,399,939||{{increase}} 9.6||35,638||{{increase}} 25.7||52,047||{{decrease}} 0.01
|- style="background:#eee;"
|2008||4,689,164||{{increase}} 6.6||34,532||{{decrease}} 3.1||54,317||{{increase}} 4.4
|- style="background:#eee;"
|2009||4,868,526||{{increase}} 3.8||25,079||{{decrease}} 27.4||53,554||{{decrease}} 1.4
|- style="background:#eee;"
|2010||5,223,454||{{increase}} 7.3||26,733||{{increase}} 6.6||55,241||{{increase}} 3.2
|- style="background:#eee;"
|2011||5,808,639||{{increase}} 11.2||28,534||{{increase}} 6.7||59,638||{{increase}} 8.0
|- style="background:#eee;"
|2012||5,848,135||{{increase}} 0.7||23,563||{{decrease}} 17.4||58,366||{{decrease}} 2.1
|- style="background:#eee;"
|2013||6,929,692||{{increase}} 18.5||21,922||{{decrease}} 7.0||67,601||{{increase}} 15.8
|- style="background:#eee;"
|2014||6,792,968||{{decrease}} 2.1||23,769||{{increase}} 8.4||73,074||{{increase}} 8.1
|}
211

การแก้ไข