ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานดอนเมือง"

| [[นกแอร์]] || [[ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]], [[ท่าอากาศยานย่างกุ้ง|ย่างกุ้ง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต|นครโฮจิมินห์]], หนานหนิง, เจิ้งโจว|| 1
|-
| [[นกแอร์]] || [[ท่าอากาศยานบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]], [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่|เชียงใหม่]], [[ท่าอากาศยานเบตง|ยะลา (อนาคต)]] ,[[ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย|เชียงราย]], [[ท่าอากาศยานชุมพร|ชุมพร]], [[ท่าอากาศยานหาดใหญ่|หาดใหญ่]], [[ท่าอากาศยานขอนแก่น|ขอนแก่น]], [[ท่าอากาศยานกระบี่|กระบี่]], [[ท่าอากาศยานลำปาง|ลำปาง]], [[ท่าอากาศยานเลย|เลย]], [[ท่าอากาศยานแม่สอด|แม่สอด]], [[ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]], [[ท่าอากาศยานนครพนม|นครพนม]], [[ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]], [[ท่าอากาศยานน่านนคร|น่าน]], [[ท่าอากาศยานพิษณุโลก|พิษณุโลก]], [[ท่าอากาศยานแพร่|แพร่]], [[ท่าอากาศยานภูเก็ต|ภูเก็ต]], [[ท่าอากาศยานระนอง|ระนอง]], [[ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]], [[ท่าอากาศยานสกลนคร|สกลนคร]], [[ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]], [[ท่าอากาศยานตรัง|ตรัง]], [[ท่าอากาศยานอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]], [[ท่าอากาศยานอุดรธานี|อุดรธานี]] || 2
|-
| [[นกสกู๊ต]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โข่ว|หนานจิง]], [[ท่าอากาศยานนานชาติหลิวถิง|ชิงเต่า]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่|เทียนจิน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยางเถาเซียน|เสิ่นหยาง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติต้าเหลียนโจวซุยจือ|ต้าเหลียน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน|เถาหยวน]] , [[ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง|เซี่ยงไฮ้]] || 1
211

การแก้ไข