ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==สายการบินที่เคยให้บริการ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%"
! colspan=1 | สายการบิน || rowspan = 1 | จุดหมายปลายทาง || rowspan = 1 | อาคารผู้โดยสาร
|-
| [[ไทยสมายล์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ|กรุงเทพ-สุวรรรภูมิ]] ||1
|}
211

การแก้ไข