ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง|กรุงเทพ-ดอนเมือง]] ||1
==สายการบินที่เคยให้บริการ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%"
! colspan=1 | สายการบิน || rowspan = 1 | จุดหมายปลายทาง
|-
211

การแก้ไข