ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง|กรุงเทพ-ดอนเมือง]] ||1
 
==สายการบินที่เคยให้บริการ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%"
|-
| [[ไทยสมายล์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ|กรุงเทพ-สุวรรรภูมิ]]
|-
211

การแก้ไข