ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

! colspan=1 | สายการบิน || rowspan = 1 | จุดหมายปลายทาง || rowspan = 1 | อาคารผู้โดยสาร
|-
| [[แอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป้หยวน|กว่างโจว]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวฉาน|หางโจว]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง|ฮ่องกง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา|จาการ์ตา-ซูการ์โน-ฮัตตา]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเซอไน|โจโฮร์บะฮ์รู]], [[ท่าอากาศยานสุลต่าน อิสเมล เปตรา|โกตาบาห์รู]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|กัวลาลัมเปอร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง|กูชิง]], [[ท่าอากาศยานมิริ|มิริ]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง|ปีนัง]], [[ท่าอากาศยานซันดากัน|ซันดากัน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้นเป๋าอั๋น|เซินเจิ้น]], [[ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี|สิงคโปร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน|ไทเป-เถาหยวน]], [[ท่าอากาศยานตาเวา|ตาเวา]] ||2
|-
| [[แอร์เอเชียเซสต์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติแม็กตัน-เซบู|เซบู]] (สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2015), [[ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน|มะนิลา]] ||2
|-
| [[เอเชียนาแอร์ไลน์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน|โซล-อินช็อน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ|ปูซาน]] ||1
|-
| [[เซบูแปซิฟิก]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน|มะนิลา]] ||1
|-
| [[ดราก้อนแอร์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง|ฮ่องกง]] ||1
|-
| [[อีสเตอร์เจ็ต]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน|โซล-อินช็อน]] ||1
|-
| [[อินโดนีเซียแอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร|เดนปาซาร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา|จาการ์ตา-ซูการ์โน-ฮัตตา]] ||2
|-
| [[จินแอร์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน|โซล-อินช็อน]] ||1
|-
| [[จินแอร์]] <br>ร่วมกับ [[โคเรียนแอร์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน|โซล-อินช็อน]] ||1
|-
| [[มาเลเซียแอร์ไลน์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง|ฮ่องกง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|กัวลาลัมเปอร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง|กูชิง]], [[ท่าอากาศยานลาบวน|ลาบวน]], [[ท่าอากาศยานเพิร์ท|เพิร์ท]], [[ท่าอากาศยานซันดากัน|ซันดากัน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง|เซี่ยงไฮ้-ผู่ตง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน|ไทเป-เถาหยวน]], [[ท่าอากาศยานตาเวา|ตาเวา]], [[ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ|โตเกียว-นะริตะ]] |1
| [[เอ็มเอเอสวิงส์]] <br>ร่วมกับ [[มาเลเซียแอร์ไลน์]] | [[ท่าอากาศยานบินตูลู|บินตูลู]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง|กูชิง]], [[ท่าอากาศยานกูดัต|กูดัต]], [[ท่าอากาศยานลาบวน|ลาบวน]], [[ท่าอากาศยานลาฮัดดาตู|ลาฮัดดาตู]], [[ท่าอากาศยานลาวัส|ลาวัส]], [[ท่าอากาศยานมิริ|มิริ]], [[ท่าอากาศยานมูลู|มูลู]], [[ท่าอากาศยานซันดากัน|ซันดากัน]], [[ท่าอากาศยานซีบู|ซีบู]], [[ท่าอากาศยานตาเวา|ตาเวา]] ||1
|-
| [[มาลินโดแอร์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|กัวลาลัมเปอร์]] ||1
|-
| [[รอยัลบรูไนแอร์ไลน์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน|บันดาร์เซอรีเบอกาวัน]] ||1
|-
| [[ซิลค์แอร์]] || [[ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี|สิงคโปร์]] ||1
|-
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง|กรุงเทพ-ดอนเมือง]] ||1
|-
|​}
211

การแก้ไข