ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ย้อนการแก้ไขที่ 8471898 สร้างโดย 2403:6200:8860:5EAC:2456:CDE4:CA87:71B4 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8471898 สร้างโดย 2403:6200:8860:5EAC:2456:CDE4:CA87:71B4 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|2= [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]] (พระเจ้าเสือ)
|3= ''ไม่ทราบ'' <br/>
|4= <nowiki>[[สมเด็จพระเทพเพทราชา</nowiki>]]
|5= [[นางกุสาวดี]]
|6=
|7=
|8=
|8= <nowiki>[[</nowiki>
|9=
|9= พระราชเทวี
|10=[[พระแสนเมือง]] (พระเจ้าเชียงใหม่)
|11= ''ไม่ทราบ'' <br/>