ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
|2= [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]] (พระเจ้าเสือ)
|3= ''ไม่ทราบ'' <br/>
|4= <nowiki>[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]เทพราชา</nowiki>
|5= [[นางกุสาวดี]]
|6=
|7=
|8= <nowiki>[[</nowiki>
|8= [[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]]
|9= พระราชเทวี
|10=[[พระแสนเมือง]] (พระเจ้าเชียงใหม่)
ผู้ใช้นิรนาม