ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยามางาตะ อาริโตโมะ"

+ 3 หมวดหมู่ด้วยฮอทแคต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(+ 3 หมวดหมู่ด้วยฮอทแคต)
[[หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นโชชู]]
[[หมวดหมู่:เก็นโร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
49,625

การแก้ไข