ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

เพิ่มป้าย AH
(เพิ่มป้าย AH)
* {{AH|121|T}} แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|202}} แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]]
| ทางหลวงเอเชีย = {{AHN-AH|121|T}} (ช่วงแยกเทคนิค-แยกตับเต่า)
}}
 
| ชื่อ = แยกเทคนิค
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|202}} {{AH|121|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202|ถนนอรุณประเสริฐ (ด้านใต้)]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 1+900
| ชื่อ = แยกตับเต่า
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} {{AH|121|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] ไป [[อำเภอเลิงนกทา|อ.เลิงนกทา]] [[จังหวัดมุกดาหาร|จ.มุกดาหาร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม