ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฤตย์ รัตนรักษ์"

revert การแก้ไข Special:Diff/7812281 ตาม request ในหน้าพูดคุย
(revert ไปรุ่นก่อนหน้าโดน editwar)
(revert การแก้ไข Special:Diff/7812281 ตาม request ในหน้าพูดคุย)
 
ปัจจุบันกฤตย์ลาออกจาก[[ธนาคารกรุงศรีอยุธยา]] และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และเป็นประธานกรรมการ[[ช่อง 7 เอชดี|สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] มีหุ้นใหญ่ในบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นต้น
[[กฤตย์ รัตนรักษ์]] เริ่มต้นเข้ามามีบทบาทการบริหาร [[ช่อง 7 เอชดี]] เต็มตัวตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2548 เป็นกำหนดนโยบายการบริหารช่อง 7 และ ชี้ขาด การตัดสินใจเพียงแต่ผู้เดียวตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
== การเมือง ==