ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== บุตรธิดา ==
{{กล่องข้อมูล ยศ
|ชื่อ = สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
|ตราประจำตัว = Lanchakon - 028.jpg
|การเรียกขาน = พระบาทเจ้า
|การแทนตน = เกล้ากระหม่อม/ดิฉัน
|การขานรับ = ขอรับเหนือเกล้า/เจ้าค่ะ
}}
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) มีบุตรธิดา 44 คน ดังนี้
;หม่อมกลั่น
* คุณหญิงอิ่ม บุนนาค
== เกียรติยศ ==
{{กล่องข้อมูล ยศ
|ชื่อ = สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
|ตราประจำตัว = Lanchakon - 028.jpg
|การเรียกขาน = ใต้พระบาทเจ้า
|การแทนตน = เกล้ากระหม่อม/ดิฉัน
|การขานรับ = ขอรับเหนือเกล้า/เจ้าค่ะ
}}
 
==สาแหรก==
167

การแก้ไข