ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงกระดูกมนุษย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== โครงกระดูกรยางค์ ===
{{หลัก|โครงกระดูกรยางค์}}
โครงกระดูกรยางค์ในผู้ใหญ่จะมีทั้งหมด 126 ชิ้น ซึ่งจะอยู่ในส่วนแขนและขาของร่างกายเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนโดยประมาณ ได้แก่
* [[กระดูกส่วนไหล่]] (Shoulder girdle) 46 ชิ้น
* [[กระดูกแขน]] (Bones of arms) 68 ชิ้น
* [[กระดูกมือ]] (Bones of hands) จำนวน 54 ชิ้น
* [[กระดูกเชิงกราน]] (Pelvic girdle) 2 ชิ้น
* [[กระดูกขา]] (Bones of legs) 810 ชิ้น
* [[กระดูกเท้า]] (Bones of feet) 52 ชิ้น
 
ผู้ใช้นิรนาม