ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*'''สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา''' (ก่อน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559<ref name="ปทุมธานี"></ref><ref name="พลโท"></ref> <!--วาระผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ส่วนประกาศพลโท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559--> – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
*'''ท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา''' (13 ตุลาคม พ.ศ. 2560<ref name="ท่านผู้หญิง"></ref> – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
*'''ท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี''' (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref name="พระอัครมเหสี"></ref> – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
*'''สมเด็จพระราชินีสุทิดา''' (1 พฤษภาคม<ref name="ราชินี"></ref> – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี''' (4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref name="เฉลิมพระเกียรติ"></ref> – ปัจจุบัน)
353

การแก้ไข