ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส ทรงเป็นต้นราชสกุลวิไลยวงศ์ มีพระโอรสและพระธิดา 8 องค์
 
1.'''หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์พักตร์พิไลย วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์ภักตรพิลัย วิไลยวงศ์ (ประสูติ พ.ศ.2428 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2475)
 
2.'''หม่อมเจ้าอุทัยพัฒนพงศ์ วิไลยวงศ์''' (ประสูติ พ.ศ.2431)
 
3.'''หม่อมเจ้าวรนาถรวิไลยวงศ์ วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าวรนาตวิไลยวงศ์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมนฤนารถวิไลยวงศ์ (ประสูติ พ.ศ.2434 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2461)
 
4.'''หม่อมเจ้าวรวงศ์พิสิษฐ์ วิไลยวงศ์''' (ประสูติ พ.ศ.2438)
 
5.'''หม่อมเจ้าหญิงเล็ก วิไลยวงศ์''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2444)
 
6.'''หม่อมเจ้าอรทิศจรูญ วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าอรอุทิศจรูญ วิไลยวงศ์(ประสูติ พ.ศ.2440 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2454)
 
7.'''หม่อมเจ้าหญิงเกียรติวงศ์วิลาศ วิไลยวงศ์'''
 
8.'''หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิธาดา วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิภาพธาดา วิไลยวงศ์
 
== พระเกียรติยศ ==
561

การแก้ไข