ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของเบลเยียม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
File:Coat of arms of a Prince of Belgium.svg|ตราอาร์มเจ้าชายแห่งเบลเยียม
File:Coat of arms of a Princess of Belgium.svg|ตราอาร์มเจ้าหญิงแห่งเบลเยียม
File:Coat of arms of a Prince of the Royal House of Belgium.svg|ตราอาร์มที่ใช้ในเจ้าชายในเบลเยียม ในฐานะพระประยูรญาติ(อีกแบบหนึ่ง)
File:Coat of arms of a Princess of the Royal House of Belgium.svg|ตราอาร์มที่ใช้ในเจ้าหญิงในเบลเยียม ในฐานะพระประยูรญาติ(อีกแบบหนึ่ง)
File:Coat of arms of the Royal House of Belgium.svg|ตราอาร์มประจำราชวงศ์เบลเยียม
File:Lesser arms of the Royal House of Belgium.svg|ตราอาร์มแบบย่อประจำราชวงศ์
89

การแก้ไข