ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
นอกจากนี้ยังมีหม่อมคนอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 82 องค์<ref>สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ''สายใยในราชวงศ์จักรี''. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560, หน้า 15</ref> ได้แก่<ref name=":0" />
 
; พระโอรสโอร
 
;* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] พระนามเดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 สิริชนมายุ 70 ปี) มีโอรส คือ [[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์กะต่าย อิศรางกูร (หม่อมราโชทัย)]]
;* หม่อมเจ้าเพชรหึง อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2358''')'''
 
;* หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าวัตถาเพชรหึง อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2401 สิริชนมายุ 38 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศกุมภาพันธ์ พ.ศ. 24102358)
 
;* หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2462)
;* หม่อมเจ้านิลหนูใหญ่ อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดนาคกลาง พ.ศ. 2407)
 
;* หม่อมเจ้ามณฑป อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2410
;* [[หม่อมเจ้าสนิทวัตถา อิศรางกูร]] (ประสูติ พ.ศ. 23712364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 124 มกราคมมิถุนายน พ.ศ. 24622401 สิริชนมายุ 9138 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคมสระเกศ พ.ศ. 24622410)
;* หม่อมเจ้าคันทอง อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าสุดชาติ อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุด
;* หม่อมเจ้าชุมสายสนิท อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (ประสูติ พ.ศ. 2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 271 มกราคม พ.ศ. 2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนมกราคม พ.ศ. 24412462)
 
;* หม่อมเจ้าพรหมเมศร อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก
หม่อมเจ้านิล อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดนาคกลาง พ.ศ. 2407)
;* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร 2.หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้ามณฑป อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2410)
;* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร มีโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร 2.[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]]
 
;* หม่อมเจ้าขจร อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าโตคันทอง อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้ากำพล อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้ามุ้ยสุดชาติ อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุด
 
;* หม่อมเจ้าน้อย อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าเพชรหึงชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2427 กุมภาพันธ์มิถุนายน พ.ศ. 2358'''2441)'''
;* หม่อมเจ้ารศสุคนธ์ อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าสุราไลย อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าพยอมพรหมเมศร อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก
 
;* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร]] 2.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร]]
 
;* หม่อมเจ้าหนูใหญ่สนุ่น อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร มีโอรส คือ 1.[[หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร]] 2.[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]]
 
;* หม่อมเจ้าคันทองขจร อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าสนุ่นโต อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าขจรกำพล อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้ากำพลมุ้ย อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าน้อย อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้ารศสุคนธ์ อิศรางกูร
 
;* หม่อมเจ้าสุราไลย อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าพยอม อิศรางกูร
 
; พระธิดา
561

การแก้ไข