ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์บิลด์"

;อุปกรณ์และอาวุธ
:;ฟูลฟูลแรบบิทแทงค์บอทเทิล (フルフルラビットタンクボトル)
::ฟูลบอทเทิลชนิดพิเศษที่เซนโตะคิดค้นขึ้นใหม่ เพื่อคุมเสถียรขณะใช้ ฮาซาร์ดทริกเกอร์ ลักษณะเป็นฟูลบอทเทิลสองขวดต่อกัน ใช้งานโดยเขย่าจนกระทั่งบอทเทิลประกาศชื่อร่างใดร่างหนึ่งออกมา และพับเข้าหากัน ติดตั้งที่บิลด์ไดรเวอร์ พร้อมกับ ฮาซาร์ดทริกเกอร์ มีคุณสมบัติในการดึงพลังจากแรบบิท และ แทงค์ฮาล์ฟบอดี้ ออกมาใช้ได้เต็มที่โดยแบ่งออกเป็นสองร่าง คือ แรบบิทแรบบิทฟอร์ม และ แทงค์แทงค์ฟอร์ม
:;ฟูลบอทเทิลบัสเตอร์ (フルボトルバスター)
:อาวุธประจำตัวของร่าง แรบบิทแรบบิทฟอร์ม และ แทงค์แทงค์ฟอร์ม ที่เซ็นโตะสร้างขึ้นพร้อมกับฟูลฟูลแรบบิทแทงค์บอทเทิล สามารถเปลี่ยนรูปแบบโจมตีได้ทั้งหมด 2 รูปแบบ และบรรจุฟูลบอทเทิลในช่องได้ถึง 4 ขวด ซึ่งการใช้งานจะแตกต่างกันไป โดยที่ แรบบิทแรบบิทฟอร์มจะใช้ ฟูลบอทเทิลประเภทสารอินทรีย์ ส่วน แทงค์แทงค์ฟอร์ม จะใช้ ฟูลบอทเทิลประเภทสารอนินทรีย์
24,601

การแก้ไข