ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 52:
 
; พระโอรส
;* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] นามเดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 สิริชนมายุ 70 ปี) มีโอรส คือ [[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์กะต่าย อิศรางกูร (หม่อมราโชทัย)]]
{{col-begin}}
;* หม่อมเจ้าชุมสายเพชรหึง อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2724 มิถุนายนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 24412358''')'''
{{col-2}}
;* หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] นามเดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 สิริชนมายุ 70 ปี) มีโอรส คือ [[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)]]
;* หม่อมเจ้าเพชรหึงวัตถา อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์มิถุนายน พ.ศ. 2401 สิริชนมายุ 38 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 23582410)
;* หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2462)
* หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าวัตถานิล อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2401 สิริชนมายุ 38 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศนาคกลาง พ.ศ. 24102407)
;* หม่อมเจ้าสนิทมณฑป อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคมสุวรรณาราม พ.ศ. 2462)2410
;* หม่อมเจ้านิลคันทอง อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดนาคกลาง พ.ศ. 2407)
;* หม่อมเจ้ามณฑปสุดชาติ อิศรางกูร (บางครั้งออกพระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2410นามว่าหม่อมเจ้าสุด
;* หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)
* หม่อมเจ้าคันทอง อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าสุดชาติพรหมเมศร อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุดถึก
;* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร 2.หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)
;* หม่อมเจ้าพรหมเมศรสนุ่น อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก
;* หม่อมเจ้าตุ้มโสภณ อิศรางกูร มีธิดาโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลีเนตร อิศรางกูร 2.[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]]
;* หม่อมเจ้าสนุ่นขจร อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร,หม่อมราชวงศ์โต๊ะโต อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าขจรกำพล อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าโตมุ้ย อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้ากำพลน้อย อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้ามุ้ยรศสุคนธ์ อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้าน้อยสุราไลย อิศรางกูร
;* หม่อมเจ้ารศสุคนธ์พยอม อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสุราไลย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าพยอม อิศรางกูร
{{col-2}}{{col-end}}
 
; พระธิดา
 
<br />
 
*หม่อมเจ้าหญิงปุก อิศรางกูร
Line 122 ⟶ 117:
* หม่อมเจ้าหญิงคืบ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าหญิงโมรา อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2401)
{{col-end}}
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข