ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีสนามไชย"

|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;"|ชานชาลา <font color={{BTS color|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}}>'''1'''</font>
| style = "border-bottom:solid 1px gray;"|{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} มุ่งหน้า [[สถานีท่าพระบางหว้า]]
|}
 
450

การแก้ไข