ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
}}</ref> [[รัชกาลที่ 4]] โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกำกับกรมพระอาลักษณ์ และทรงสถาปนาเป็นกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ ใน[[รัชกาลที่ 5]] โปรดเกล้าฯ เลื่อนเป็นกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ และโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกำกับกรมอักษรพิมพการและกำกับศาลรับสั่งชำระความราชตระกูล แล้วทรงเลื่อนเป็นกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยพระชันษา 77 ปี
 
ทรงเป็นองค์ต้นราชสกุล “''สิงหรา”'' ทรงเสกสมรสกับหม่อมกลีบ สิงหรา ณ อยุธยา,หม่อมมาลัย สิงหรา ณ อยุธยา และมีหม่อมคนอื่นๆอีกหลายคน โดยทรงมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้
ทรงเป็นองค์ต้นราชสกุล ''สิงหรา''
 
1.'''หม่อมเจ้าหญิงนัดดา สิงหรา'''
 
2.'''หม่อมเจ้านพรัตน์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2391) ประสูติแด่หม่อมกลีบ
 
3.'''หม่อมเจ้าหญิงโกสุมภ์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2391 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2462)
 
4.'''หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2393 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ) ประสูติแด่หม่อมกลีบ ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงสุคนธราศรี สุบรรณ พระธิดาใน'''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล]]''' มีโอรสและธิดา เช่น หม่อมราชวงศ์ถนอมวงศ์ สิงหรา,หม่อมราชวงศ์พงศ์ประยูร สิงหรา
 
5.'''หม่อมเจ้าหญิงกินเรศร์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2395) ประสูติแด่หม่อมกลีบ
 
6.'''หม่อมเจ้าหญิงภคินี สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2398 สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ.2418)
 
7.'''หม่อมเจ้าวงศ์วิจิตร สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2398 พระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2427)
 
8.'''หม่อมเจ้าพิศวง สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2399 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2446 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2450)
 
9.[[หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ สิงหรา|'''หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ สิงหรา''']] (ประสูติประมาณ พ.ศ.2400 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2467) ทรงเป็นพระชายาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ]]
 
10.'''หม่อมเจ้าหญิงเกสรา สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2400) ประสูติแด่หม่อมกลีบ
 
11.'''หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม''' (ประสูติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2401)
 
12.'''หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม'''
 
13.'''หม่อมเจ้าหญิงละอองนวล สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2406
 
14.'''หม่อมเจ้าหญิงผกามาศ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2403) ประสูติแด่หม่อมกลีบ
 
15.'''หม่อมเจ้าหญิงประวาศวรรณ สิงหรา''' บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าหญิงลวาสวรรณ (ประสูติ พ.ศ.2406) ประสูติแด่หม่อมกลีบ
 
16.'''หม่อมเจ้าพาหุรัด สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2407 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2445)
 
17.'''หม่อมเจ้าไพโรจน์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2409)
 
18.'''หม่อมเจ้าหญิงจรัสศรี สิงหรา''' หรือ '''หม่อมเจ้าจำรัสศรี สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2416)
 
19.'''หม่อมเจ้าหญิงจินตนา สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2422 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2433)
 
20.'''หม่อมเจ้าสุธารส สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2425 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2461 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
 
21.'''หม่อมเจ้าหญิงแฉล้ม สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2434 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2471)
 
22.'''หม่อมเจ้ารพีพงศ์ สิงหรา''' (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2449 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2450)
 
23.'''หม่อมเจ้าชัชวาลย์ สิงหรา''' ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
 
24.'''หม่อมเจ้าหญิงประพาฬรัตน์ สิงหรา''' (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2444 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2445)
 
25.'''หม่อมเจ้าแสงเมฆ สิงหรา''' (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2456 พระราชทานเพลิง ณ วัดสังเวชวิศยาราม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2460)
 
26.'''หม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อน สิงหรา'''
 
27.'''หม่อมเจ้าหญิงวิชุมาลย์ สิงหรา''' (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2450 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส)
 
28.'''หม่อมเจ้าหญิงสุภาภรณ์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ.2438 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2439)
 
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข