ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนิตโย"

| กม. = 107.299
| ชื่อ = แยกพังโคน
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|222}} {{AH|131|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222|ทล.222]] ไป [[จังหวัดบึงกาฬ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|227}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227|ทล.227]] ไป [[จังหวัดกาฬสินธุ์]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม