ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์บิลด์"

เพิ่มขึ้น 563 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
;ร่างที่ปรากฏ
:;ฮาเนะซึมิแทงค์
:ร่างที่ใช้ ฮาริเนะสึมิฟูลบอทเทิล และ แทงค์ฟูลบอทเทิล สามารถใช้สนับมือหนามแหลมจากมือขวาเป็นอาวุธหลักในการแปลงร่าง
:สามารถใช้สนับมือหนามแหลมจากมือขวาเป็นอาวุธหลัก
:;แรบบิทโซจิคิ
:ร่างที่ใช้ แรบบิทฟูลบอทเทิล และ โซจิคิฟูลบอทเทิล สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นพลังแรงสูงจากแขนซ้ายเป็นอาวุธหลัก และสามารถปล่อยพลังที่กักไว้ในถังโดยเลื่อนสวิตช์ที่ไหล่การแปลงร่าง
:สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นพลังแรงสูงจากแขนซ้ายเป็นอาวุธหลัก และสามารถปล่อยพลังที่กักไว้ในถังโดยเลื่อนสวิตช์ที่ไหล่
:;กอริลล่าโซจิคิ
:ร่างที่ใช้ กอริลล่าฟูลบอทเทิล และ โซจิคิฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;แรบบิทแก็ตลิ่ง
:ร่างที่ใช้ แรบบิทฟูลบอทเทิล และ แก็ตลิ่งฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;นินจาแทงค์
:ร่างที่ใช้ นินจาฟูลบอทเทิล และ แทงค์ฟูลบอทเทิล สามารถใช้ทั้ง ดริลครัชเชอร์ และ 4 โคมะนินโปโต พร้อมกันได้ เนื่องจากชุดเกราะมีสีม่วงสลับน้ำเงิน จึงพรางตัวในความมืดได้ดี การแปลงร่าง
:สามารถใช้ทั้ง ดริลครัชเชอร์ และ 4 โคมะนินโปโต พร้อมกันได้ เนื่องจากชุดเกราะมีสีม่วงสลับน้ำเงิน จึงพรางตัวในความมืดได้ดี
:;แพนด้าแก็ตลิ่ง
:ร่างที่ใช้ แพนด้าฟูลบอทเทิล และ แก็ตลิ่งฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;กอริลล่าร็อกเก็ต
:ร่างที่ใช้ กอริลล่าฟูลบอทเทิล และ ร็อกเก็ตฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;ไลออนคอมิก
:ร่างที่ใช้ ไลออนฟูลบอทเทิล และ คอมิกบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;ไคโซคุแก็ตลิ่ง
:ร่างที่ใช้ ไคโซคุฟูลบอทเทิล และ แก็ตลิ่งฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;ฟินิกซ์โซจิคิ
:ร่างที่ใช้ ฟินิกซ์ฟูลบอทเทิล และ โซจิคิฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;โรสโซจิคิ
:ร่างที่ใช้ โรสฟูลบอทเทิล และ โซจิคิฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;คุจิระโชโบฉะ
:ร่างที่ใช้ คุจิระฟูลบอทเทิล และ โชโบฉะฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;โรสโชโบฉะ
:ร่างที่ใช้ โรสฟูลบอทเทิล และ โชโบฉะฟูลบอทเทิล ในการแปลงร่าง
:;แรบบิทดราก้อน<ref>[http://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitdragon/]</ref>
::ร่างที่ใช้ โกลด์แรบบิทฟูลบอทเทิล และ ซิลเวอร์ดราก้อนฟูลบอทเทิล เป็นในการแปลงร่างพิเศษที่นอกเหนือจากไทรอัลฟอร์มปกติ ซึ่งร่างนี้ทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อกำจัดเอโวลโตะร่างสุดยอดโดยร่างนี้ต่างจากเดิมคือมีการระบุเบสท์แมทช์เอาไว้ด้วย
:เป็นร่างพิเศษที่นอกเหนือจากไทรอัลฟอร์มปกติ ซึ่งร่างนี้ทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อกำจัดเอโวลโตะร่างสุดยอดโดยร่างนี้ต่างจากเดิมคือมีการระบุเบสท์แมตช์เอาไว้ด้วย
 
;ข้อมูลระดับพลังเบื้องต้น
23,485

การแก้ไข