ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเกียรติ วิทุรานิช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* [พ.ศ. 2533] [[AIR AMERICA]] (ทีมงาน)
* [พ.ศ. 2534] [[วิถีคนกล้า]] (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
* [พ.ศ. 2535] [[ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา]] (กำกับ)
* [พ.ศ. 2536] [[Heaven & Earth]] (ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ)
* [พ.ศ. 2547] [[ไอ้ฟัก]] (Ai-Fak) - ''The Judgement'' (เขียนบท)
933

การแก้ไข