ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== พระอิสริยยศ ==
* '''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล''' (20 ตุลาคม พ.ศ. 2430 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
* '''พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล''' (พระนามภายหลังการสิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ 6 ;23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 9 ธันวาคม พ.ศ. 2468)
* '''พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล''' (พระนามภายหลังการสิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ 7 ;9 ธันวาคม พ.ศ. 2468 — 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476)
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล''' (พระนามภายหลังการสิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ 8 ;10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 เป็นต้นไป)
 
== พงศาวลี ==
ผู้ใช้นิรนาม