ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทระ โนะ คิโยโมริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|เกิด = 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1118
|ถึงแก่กรรม = 20 มีนาคม ค.ศ. 1181 (63 ปี)
|เจ้า = [[จักรพรรดิซุโตะกุ|ซุโตะกุ]] ([[จักรพรรดิโทบะ|โทบะ]]) →[[จักรพรรดิโคะโนะเอะ|โคะโนะเอะ]] (โทบะ) →[[จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ|โกะ-ชิระกะวะ]]→[[จักรพรรดินิโจ|นิโจ]] (โกะ-ชิระกะวะ) → [[จักรพรรดิโระกุโจ|โระกุโจ]] (โกะ-ชิระกะวะ)
|บิดามารดา = ''ไทระ โนะ ทาดาโมริ'' <br> หรืออาจจะเป็น ''จักรพรรดิชิระกะวะ''
|ภรรยา = ภรรยาเอก: บุตรสาวของ ''ทะกะชิโนะ โมะโตะอะกิ'' <br>''[[ไทระ โนะ โทะกิโกะ]]'' <br>ภรรยาน้อย: นาง''โทะกิวะ''
ผู้ใช้นิรนาม