ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดกันมาตุยาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ชื่อสะกดผิด)
 
[[ไฟล์:พระประธาน วัดกันมาตุยาราม.jpg|left|150px|thumb|พระประธานในอุโบสถ]]
'''วัดกันมาตุยาราม''' เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็ก สังกัด[[ธรรมยุติ]]นิกาย ตั้งอยู่ริม[[ถนนมังกร]] [[เขตสัมพันธวงศ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] แวดล้อมด้วยชุมชน[[ชาวไทยเชื้อสายจีน]] ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดกุศลสมาครของฝ่ายอนัมนิกาย และวัด[[บำเพ็ญจีนพรต]]ของฝ่ายจีนนิกาย วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2407 ตรงกับปลายรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 โดย''' นางกลีบ สาครวาสี''' ผู้เป็็นบุตรสาวของยายแฟง ผู้เป็นเจ้าของโรงโสเภณีที่[[ย่านสำเพ็ง]] และเป็นผู้อุทิศทรัพย์และที่ดินสร้างเป็น[[วัดคณิกาผล]] ที่อยู่ใกล้เคียงด้านฝั่ง[[ถนนพลับพลาไชย]] ได้อุทิศสวนดอกไม้สร้างเป็นวัดขึ้น ต่อมาบุตรของนางกลีบ คือ พระดรุณรักษา (กัน สาครวาสี) ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว นางกลีบ ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดกันมาตุยาราม" อันหมายถึง "วัดที่มารดาของนายกันเป็นผู้สร้าง" บริเวณวัดแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบ ปูชนียสถานสำคัญมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกาสร้างเลียนแบบธัมเมกขสถูปในประเทศ[[อินเดีย]] โดยในประเทศไทยมีเจดีย์ลักษณะเช่นนี้เพียง 2 แห่งเท่านั้น นอกจากที่นี่แล้ว ยังมีอีกที่คือ [[วัดโสมนัสราชวรวิหาร]] และในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ วัดนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของ สุชีโวภิกขุ หรือ อาจารย์[[สุชีพ ปุญญานุภาพ]] ปราชญ์ทาง[[พระพุทธศาสนา]]คนหนึ่งของ[[ประเทศไทย]]
 
[[ไฟล์:วัดกันมาตุยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (2).JPG|left|150px|thumb|ลายปูนปั้นที่ซุ้มประตูวัด]]
ผู้ใช้นิรนาม