ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* หม่อมเจ้าหญิงไขศรี ปราโมช (ประสูติเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2409 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2496 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
* หม่อมเจ้าหญิงมารศรี ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2410 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2470 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวิทยา วัชรีวงศ์ พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์]]<ref>{{cite web|title= เจ้าจอมมารดาอำภา ใน ร.2 เล่นตัวนางกาญจหนา ในละครอิเหนา |url= http://www.matichon.co.th/news/171071 |publisher= มติชนออนไลน์ |author = สุจิตต์ วงษ์เทศ |date= 12 มิถุนายน 2559 |accessdate= 26 มิถุนายน 2559 }}</ref>
 
และยังทรงมีพระโอรสพระธิดาที่ประสูติแต่หม่อมคนอื่นๆอีกหลายองค์ ดังนี้
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข