ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== พระโอรส-ธิดา ==
# หม่อมเจ้าหญิงวารี สนิทวงศ์<ref name="พระอนุวงศ์ฯ"/>
# หม่อมเจ้าหญิงบัว สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงเม้า สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายเทโพ สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายจำรัส สนิทวงศ์ มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์เฟี้ยน สนิทวงศ์ ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยานุจุลจอมเกล้าสืบราชสกุล
# หม่อมเจ้าชายจำรัส
# หม่อมเจ้าชายเจริญ (สนิทวงศ์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าชายดำ) (ประสูติ พ.ศ. 2377 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2427)
# หม่อมเจ้าหญิงอรุณ สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงลูกจัน สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
# หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
# หม่อมเจ้าชายเสือ สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2388 -?)
# หม่อมเจ้าหญิงลูกอิน สนิทวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2439)
# หม่อมเจ้าชายเผือก (สนิทวงศ์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าชายหนูขาวเผือก)
# หม่อมเจ้าชายนุช สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
# หม่อมเจ้าชายท้วม สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายสาย (สนิทวงศ์ ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]) (ประสูติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2388 -สิ้นพระชนม์ 13 กันยายน พ.ศ. 2455) เสกสมรสกับ หม่อมเขียน ศศิสมิต
# หม่อมเจ้าชายสวาสดิ์ สนิทวงศ์ (? -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม) เสกสมรสกับหม่อมพลอย
# หม่อมเจ้าหญิงสนิท (สนิทวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าหญิงสนิทถนอม) (ประสูติ พ.ศ. 2390 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2472) เสกสมรสกับ [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์]]
# หม่อมเจ้าหญิงเกษร สนิทวงศ์ (? -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2456)
# หม่อมเจ้าหญิงงาม สนิทวงศ์ (? -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2449 พระราชทานเพลิง ณ วัดอนงคาราม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2456)
# หม่อมเจ้าหญิงกระจ่าง สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2391 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
# หม่อมเจ้าหญิงกระลำภัก สนิทวงศ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2468 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2469)
# หม่อมเจ้าหญิงผอบ สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2402 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2463 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2469)
# หม่อมเจ้าหญิงเชย (สนิทวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าหญิงอบเชย) (ประสูติ พ.ศ. 2402 -สิ้นชีพิตักษัย 28 เมษายน พ.ศ. 2467 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
# หม่อมเจ้าหญิงชม สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2402 - ?)
# หม่อมเจ้าหญิงชื่น สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2402 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2439 พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม)
# หม่อมเจ้าหญิงอำพัน (ประสูติ พ.ศ. 2403 -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 พระราชทานเพลิง ณ วัดอินทาราม เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2438)
# หม่อมเจ้าชายเจ้ง (สนิทวงศ์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าชายเจง (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2406)
# หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม พ.ศ.2406)
# หม่อมเจ้าชายเกด สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2407 -สิ้นชีพิตักษัย 9 กันยายน พ.ศ. 2432)
# หม่อมเจ้าชายสะอาด สนิทวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม พ.ศ.2408)
# หม่อมเจ้าชายพร้อม (สนิทวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช]]) (ประสูติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2411 -สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2482 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2482) เสกสมรสกับ หม่อมสะอาด กับหม่อมอีก 8 คน
# หม่อมเจ้าชายเปียก สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายประวัติวงษ์ สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2412 -สิ้นชีพิตักษัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2454)
# หม่อมเจ้าชายเล็ก สนิทวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2413 -สิ้นชีพิตักษัย 28 กันยายน พ.ศ. 2445 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
# หม่อมเจ้าชายตุ้ม (สนิทวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช]]) (ประสูติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2412 -สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2481)
# หม่อมเจ้าชายแฉ่ง สนิทวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2428)
# หม่อมเจ้าชายรัสมี (?สนิทวงศ์ -(สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439)
# หม่อมเจ้าหญิงแพ สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงสารภี (สนิทวงศ์ หรือ [[หม่อมเจ้าสารภี ชุมสาย]]) เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย]] พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม]]
# หม่อมเจ้าหญิงชมนาท สนิทวงศ์ (? -สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 พระราชทานเพลิง ณ วัดกัลยาณมิตร)
# หม่อมเจ้าหญิงทองคำ สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงละม้าย สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงจันฑณเทศ สนิทวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดวงษมูลวิหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2432)
# หม่อมเจ้าหญิงกฤษณา สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงถนอม สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายจิ๋ว สนิทวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2431)
# หม่อมเจ้าหญิงประภา สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงประทุม สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายเปลี่ยน สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงกลาง สนิทวงศ์
 
== ราชตระกูล ==
561

การแก้ไข