ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
*<b>ปี พ.ศ. 2526 - 2537</b> [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในปี พ.ศ. 2526 เป็น[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก[[วิทยาลัยครู]]ทั่วประเทศ ณ อาคารใหม่ [[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]] [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
*<b>ปี พ.ศ. 2538 - 2559</b> [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก[[สถาบันราชภัฏ]] และ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]เขตภาคกลาง ณ อาคารใหม่ [[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]] [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
*<b>พ.ศ. 2560 - 2561</b> พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ อาคารอเนกนิทัศน์ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] [[อำเภอปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
*พ.ศ.​ 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้'''สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ภา นเรนทิราเทพยวดี​นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริวัฒน์ณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดารราชธิดา''' มหาวัชรราชธิดา​ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ อาคารอเนกนิทัศน์ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] [[อำเภอปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
 
{| class="wikitable" width = 100%
29

การแก้ไข