ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมหมื่นนรินทรเทพ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
4.'''หม่อมเจ้าหญิงน้อย'''
 
5.'''หม่อมเจ้าพุก''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.24872387)
 
== พงศาวลี ==
561

การแก้ไข