ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมหมื่นนรินทรเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในรัชกาลที่ 2 ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม<ref>'''จดหมายความทรงจำ ของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีฯ''', ข้อ ๒๕๕ หน้า ๕๓๗ และ “การพระศพ กรมหมื่นอินทรพิพิธ และกรมหมื่นนรินทรเทพ จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะโรง โทศก,” ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๘), หน้า ๑๔๔.</ref> เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2364
 
กรมหมื่นนรินทรเทพ ทรงมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้
 
1.'''หม่อมเจ้าหญิงยี่สุ่น''' (ประสูติ พ.ศ.2342 สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2421 สิริชนมายุ 80 ปี)
 
2.'''หม่อมเจ้าหญิงปี''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2404)
 
3.'''หม่อมเจ้าอิ่ม''' (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ.2396)
 
4.'''หม่อมเจ้าหญิงน้อย'''
 
5.'''หม่อมเจ้าพุก''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2487)
 
== พงศาวลี ==
561

การแก้ไข