ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

# '''การลบ[[WP:VAND|การก่อกวน]]''' อาจใช้การระงับบางโอกาสเพื่อลบการก่อกวนซึ่งมาตรการของผู้ดูแลระบบตามปกติไม่เพียงพอ กรณีเช่นว่าควรมีการอภิปรายล่วงหน้าในจดหมายกลุ่มผู้ควบคุมประวัติ ยกเว้นเป็นกรณณีเร่งด่วนหรือขึ้นกับเวลา ซึ่งควรอภิปรายในจดหมายกลุ่มในภายหลัง
 
==ปฏิบัติการ==
==การดำเนินการ==
 
===การกระทำ===
===ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง===
ผู้ควบคุมประวัติสามารถใช้เครื่องมือควบคุมประวัติกับปฎิบัติการกระทำสิ่งต่อไปนี้ได้
# สกัดกั้น ระงับหรือยกเลิกการสกัดกั้นเนื้อหาเลิกระงับส่วนของแต่ละการรุ่นแก้ไขในแต่ละหน้าหนึ่ง ๆ (ข้อความในแต่ละรุ่นการแก้ไข, ชื่อผู้ใช้ หรือคำอธิบายอย่างความย่อการแก้ไข) โดยใช้ส่วนขยายของ[[mw:RevisionDelete|ฟังก์ชัน RevisionDelete ของซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ]] ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สงวนไว้สำหรับผู้ควบคุมประวัติเท่านั้น
# สกัดกั้น ระงับหรือยกเลิกการสกัดกั้นเนื้อหาของเลิกระงับหน่วยปูมบันทึกต่าง ๆ (การดำเนินการ,กระทำ / ผู้ใช้เป้าหมาย หรือหน้าเป้าหมาย, คำอธิบายอย่างความย่อของแต่ละการดำเนินการปูม หรือชื่อผู้ใช้/หมายเลขไอพีที่กระทำการดำเนินการนั้นๆกระทำนั้น) โดยใช้ส่วนตัวเลือกขยายดังกล่าวทางหน้าฟังก์ชัน RevisionDelete
# สกัดกั้นบัญชีระงับชื่อผู้ใช้บัญชีเป้าหมายจากทุกการแก้ไขและปูมทั้งหมดเมื่อบัญชีนั้นถูกผู้ดูแลระบบ[[วิกิพีเดีย:นโยบายใช้การบล็อกผู้ใช้|แทนหน้าฟังก์ชันบล็อกอย่างไม่มีกำหนด]]
# ระงับการแก้ไขทั้งหมดในหน้าหนึ่งเมื่อลบหน้านั้นแทนหน้าฟังก์ชันลบ
# สกัดกั้นประวัติการแก้ไขทุกรุ่นของหน้าที่ถูกลบ หลังจากการลบโดยปกติของผู้ดูแลระบบ โดยฟังก์ชันนี้สามารถย้อนปฎิบัติการโดยเปลี่ยนแปลงทัศนวิสัยบนการแก้ไขที่ถูกตั้งค่าดังกล่าว
# ตรวจสอบทบทวนปูมการสกัดกั้นเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยระงับที่มีรายการการดำเนินการสกัดกั้นเนื้อหาของกระทำที่ผู้ดูแลควบคุมประวัติรายอื่นทุกรายกระทำที่เกี่ยวข้องกับการระงับ รวมไปถึงสารสนเทศตลอดจนเนื้อหาที่ถูกสกัดกั้นโดยผู้ใช้เหล่าอื่นนั้นระงับ
# ดูการแก้ไขและหน่วยปูมที่ถูกสกัดกั้นรวมทั้งปูมการดำเนินการระงับ
 
===การเก็บปูม===
10,250

การแก้ไข