ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{หน้าสารสนเทศ|WP:OS|WP:OVER|WP:SUPPRESS}}
[[ไฟล์:Oversight logo.png|150px|right]]
'''การควบคุมประวัติในวิกิพีเดีย''' ({{lang-en|Oversight}}) เป็นการดำเนินการชั้นสูงในการลบ ซึ่งจะแตกต่างจากการลบโดยทั่วไปซึ่งเป็นการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ โดยใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อป้องกันสารสนเทศส่วนบุคคล นำสารสนเทศที่หมิ่นประมาทออก และในบางครั้งอาจลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากการแก้ไขทุกรุ่น ทุกหน้า หรือจากปูมการดำเนินการ (รวมทั้งการลบรายชื่อผู้ใช้เมื่อมีความจำเป็น) บนวิกิพีเดียภาษาไทย
 
'''การควบคุมประวัติ''' ({{lang-en|oversight หรือ suppression}}) เป็นการลบขั้นสูงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต่างจากการลบปกติโดยที่เป็นการลบสารสนเทศนั้นจากการเข้าถึงตามปกติทุกรูปแบบ รวมทั้งผู้ดูแลระบบด้วย ให้ใช้การควบคุมประวัติในข้อจำกัดอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองภาวะเฉพาะส่วนตัว ลบเนื้อหาหมิ่นประมาท และบางทีใช้เพื่อลบการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรง ออกจากการแก้ไข รุ่นแก้ไข หน้าหรือรายการปูม (รวมทั้งรายการผู้ใช้หากจำเป็นด้วย) บนวิกิพีเดียภาษาไทย
การควบคุมประวัติบนวิกิพีเดียภาษาไทย มอบหมายให้[[Special:ListUsers/oversight|ผู้ควบคุมประวัติเหล่านี้]] สามารถสกัดกั้นเนื้อหาได้ ถ้าเนื้อหานั้นเข้าข่ายเนื้อหาต้องห้ามซึ่งกำหนดไว้ด้านล่าง โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้จะถูกสังเกตการณ์และตรวจสอบโดยผู้ควบคุมประวัติรายอื่น ซึ่งจะทำเครื่องหมายว่าการดำเนินการนั้นได้รับการตรวจสอบแล้ว และจากประชาคมวิกิพีเดียภาษาไทย ผู้ควบคุมประวัติอาจถูกประชาคมเพิกถอนสิทธิผู้ควบคุมประวัติหากใช้เครื่องมือควบคุมประวัติในทางที่ผิด <!--หรือมีการดำเนินการบนเครื่องมือควบคุมประวัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนึ่งปีที่ผ่านมา-->
 
การควบคุมประวัติบนวิกิพีเดียภาษาไทยมีการมอบหมายให้[[Special:ListUsers/oversight|ผู้ใช้จำนวนจำกัด]]เพื่อให้ระงับเนื้อหาที่ตรงตามข้อกำหนดเข้มงวดด้านล่าง การใช้เครื่องมือเหล่านี้มีผู้ควบคุมประวัติคนอื่นเฝ้าสังเกตอยู่ อาจเพิกถอนผู้ควบคุมประวัติที่ใช้เครื่องมือในทางที่ผิดหรือละเมิดได้
การให้สิทธิผู้ควบคุมประวัติจะกระทำผ่านการเสนอชื่อจากประชาคม โดยใช้คุณสมบัติเดียวกับ [[วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล|การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ]] โดยอนุโลม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ถูกเสนอชื่อเป็นควบคุมประวัติคือไม่จำต้องเป็น[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบ]] แต่จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เสนอชื่อ และได้ลงนามใน[[m:Confidentiality agreement for nonpublic information|ข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคล]]ต่อ[[มูลนิธิวิกิมีเดีย]] แล้ว
 
ประชาคมหรือคณะอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดีย (ถ้ามี) จะเป็นผู้อนุมัติสิทธิดังกล่าว หลังมีการปรึกษาในชุมชนและตรวจสอบภูมิหลังแล้ว กำหนดให้สิทธิผู้ควบคุมประวัติจะกระทำผ่านการเสนอชื่อจากประชาคม โดยใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทยต้องมีคุณสมบัติเดียวกับ [[วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล|เกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ]] โดยอนุโลมทั้งนี้ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ถูกเสนอชื่อเป็นควบคุมประวัติคือนั้นไม่จำต้องเป็น[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบ]] แต่จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เสนอชื่อ และได้ลงนามใน[[m:Confidentiality agreement for nonpublic information|ข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคล]]ต่อ[[ของมูลนิธิวิกิมีเดีย]] แล้วก่อนได้รับแต่งตั้ง
 
==นโยบายการควบคุมประวัติ==
10,250

การแก้ไข