ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

# '''การลบสารสนเทศส่วนบุคคล''' เช่น [[เลขประจำตัวประชาชน]], หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่บ้าน, สถานที่ทำงาน, การระบุนามแฝงหรือสารสนเทศของบุคคลทั่วไปอื่นที่ไม่สามารถเปิดเผยได้กับสาธารณชน รวมถึงการซ่อนข้อมูล[[หมายเลขไอพี]]ของผู้ใช้ที่ออกจากระบบโดยฉุกเฉิน และไม่มีความตั้งใจเปิดเผยหมายเลขไอพี รวมทั้งซ่อนข้อมูลหมายเลขไอพีของผู้ใช้โดยไม่มีชื่อผู้ใช้ เมื่อมีการร้องขอ การสกัดกั้นเป็นเครื่องมือชนิดแรกในการนำข้อมูลเหล่านี้ออก
 
ในกรณีต่อไปนี้ อาจใช้การระงับรุ่นการแก้ไข และ/หรือ ปูมการสกัดกั้นเนื้อหาอาจถูกใช้เมื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ชอบตามพฤติการณ์ อย่างไรก็ตามดี การพิจารณาดังกล่าวควรให้เหตุผลในพิจารณาด้วยว่าการลบรุ่นการแก้ไขอย่าง (Revision deletion) ซึ่งผู้ดูแลระบบก็สามารถกระทำได้นั้น เป็นการสนองที่เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่โดยไม่ต้องใช้การควบคุมประวัติ
 
# <li value=2> '''การลบสารสนเทศที่อาจหมิ่นประมาท''' โดยอาจเป็นไปตาม: ก) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษามูลนิธิวิกิมีเดีย หรือ ข) เมื่อกรณีดังกล่าวประจักษ์ชัด และไม่มีเหตุผลเชิงบรรณาธิการในการเก็บรุ่นแก้ไขนั้น
# <li value=2> '''การลบเนื้อหาสารสนเทศที่ละเมิดลิขสิทธิ์อาจหมิ่นประมาท''': ตามก) โดยคำแนะนำของที่ปรึกษามูลนิธิวิกิมีเดีย หรือ ข) เมื่อกรณีดังกล่าวประจักษ์ชัด และไม่มีเหตุผลเชิงบรรณาธิการในการเก็บรุ่นแก้ไขนั้น
# '''การลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์''' โดยคำแนะนำของที่ปรึกษามูลนิธิวิกิมีเดีย
# '''การซ่อนชื่อผู้ใช้ที่โจมตีผู้อื่นบนรายชื่อผู้ใช้และปูมอัตโนมัตืต่าง ๆ''' การดำเนินการนี้ไม่ทำให้ประวัติการแก้ไขหายไป การโจมตีผู้อื่นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่แสดงถึงการใส่ร้าย การข่มขู่ การกลั่นแกล้ง การดูถูก หรือการใช้ความรุนแรงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอย่างชัดเจน
# '''การซ่อนชื่อผู้ใช้ที่โจมตีผู้อื่นอย่างชัดแจ้งบนรายชื่อผู้ใช้และปูมอัตโนมัติต่าง ๆ''' โดยไม่รบกวนประวัติการแก้ไข การโจมตีอย่างชัดแจ้งหมายความถึงเจตนาใส่ร้าย ข่มขู่ หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือรังควานบุคคล
# '''การลบ[[WP:VAND|การก่อกวน]]''' การสกัดกั้นเนื้อหาอาจเกิดขึ้นเพื่อนำการก่อกวนออก ในกรณีที่การดำเนินการโดยทั่วไปของผู้ดูแลระบบไม่เพียงพอต่อการป้องกันการก่อกวน เช่นกรณีที่ต้องอภิปรายขั้นสูงในตู้พัสดุของผู้ควบคุมประวัติ เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือมีผลกระทบด้านเวลา ในกรณีดังกล่าวนี้ควรอภิปรายในตู้พัสดุของผู้ควบคุมประวัติในภายหลัง
# '''การลบ[[WP:VAND|การก่อกวน]]''' อาจใช้การระงับบางโอกาสเพื่อลบการก่อกวนซึ่งมาตรการของผู้ดูแลระบบตามปกติไม่เพียงพอ กรณีเช่นว่าควรมีการอภิปรายล่วงหน้าในจดหมายกลุ่มผู้ควบคุมประวัติ ยกเว้นเป็นกรณณีเร่งด่วนหรือขึ้นกับเวลา ซึ่งควรอภิปรายในจดหมายกลุ่มในภายหลัง
 
==การดำเนินการ==
10,250

การแก้ไข