ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

ผู้ควบคุมประวัติสามารถใช้เครื่องมือควบคุมประวัติกับปฎิบัติการต่อไปนี้
# สกัดกั้น หรือยกเลิกการสกัดกั้นเนื้อหาของแต่ละการแก้ไขในแต่ละหน้า (ข้อความในแต่ละรุ่นการแก้ไข, ชื่อผู้ใช้ หรือคำอธิบายอย่างย่อ) โดยใช้ส่วนขยายของ[[mw:RevisionDelete|ฟังก์ชัน RevisionDelete ของซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ]] ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สงวนไว้สำหรับผู้ควบคุมประวัติเท่านั้น
# สกัดกั้น หรือยกเลิกการสกัดกั้นเนื้อหาของปูมบันทึกต่างๆต่าง ๆ (การดำเนินการ, ผู้ใช้เป้าหมาย หรือหน้าเป้าหมาย, คำอธิบายอย่างย่อของแต่ละการดำเนินการ หรือผู้ใช้/หมายเลขไอพีที่กระทำการดำเนินการนั้นๆ) โดยใช้ส่วนขยายดังกล่าว
# สกัดกั้นบัญชีผู้ใช้เป้าหมายจากทุกการแก้ไขเมื่อบัญชีนั้นถูกผู้ดูแลระบบ[[วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้|บล็อกอย่างไม่มีกำหนด]]
# สกัดกั้นประวัติการแก้ไขทุกรุ่นของหน้าที่ถูกลบ หลังจากการลบโดยปกติของผู้ดูแลระบบ โดยฟังก์ชันนี้สามารถย้อนปฎิบัติการโดยเปลี่ยนแปลงทัศนวิสัยบนการแก้ไขที่ถูกตั้งค่าดังกล่าว
# ดูการแก้ไขที่ถูกสกัดกั้นรวมทั้งปูมการดำเนินการ
 
===การบันทึกการดำเนินการเก็บปูม===
[[File:RevDelete Special-RevisionDelete (narrow).png|thumb|400px|ช่องสี่เหลี่ยมล่างสุดทางด้านซ้าย สำหรับผู้ควบคุมประวัติทำเครื่องหมายว่าต้องการสกัดกั้นประวัติการแก้ไข]]
ส่วนขยายฟังก์ชัน RevisionDelete ของซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ควบคุมประวัติและผู้ดูแลระบบ โดยผู้ควบคุมประวัติจะมีความสามารถมากกว่านั่นคือเมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมล่างสุด จะเป็นการสกัดกั้นเนื้อหา ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากผู้ควบคุมประวัติไม่สามารถดูเนื้อหาที่ถูกสกัดกั้นได้ หรือหากไม่ทำเครื่องหมายดังกล่าว จะเป็นการซ่อนเนื้อหาซึ่งเป็นฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบที่เข้ามาในหน้าฟังก์ชันนี้จะไม่มีช่องทำเครื่องหมายการสกัดกั้นเนื้อหา ซึ่งปฎิบัติการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ใน [[Special:Log/suppress|ปูมการสกัดกั้นเนื้อหา]] หรือ [[Special:Log/delete|ปูมการลบ]] แล้วแต่กรณี
โดยแต่ละรายการในปูมจะประกอบด้วยบัญชีที่เปลี่ยนทัศนวิสัย เวลาที่บันทึกปฎิบัติการดังกล่าว หน้าที่ถูกปฎิบัติการ การแก้ไข หรือปูมที่ถูกบันทึกจากปฎิบัติการของผู้ใช้ต่างๆ รวมทั้งคำอธิบายอย่างย่อที่ผู้ใช้ระบุเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาต่างๆ ปูมการบันทึกปฎิบัติการต่างๆ จะเน้นถึงทัศนวิสัยของรุ่นการแก้ไข รวมทั้งความแตกต่างระหว่างรุ่นการแก้ไข
 
=== การคัดเลือกแต่งตั้งและการถอดถอน ===
{{hatnote|หากต้องการเสนอชื่อเป็นผู้ควบคุมประวัติ ดูที่ [[วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ#การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ควบคุมประวัติ|การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ควบคุมประวัติ]]}}
ผู้ใช้ทั่วไปที่ประสงค์จะขอสิทธิในการใช้เครื่องมือควบคุมประวัติ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อประชาคมตามสมควร และได้เสียงสนับสนุนจากประชาคมตามจำนวนที่กำหนด (ทั้งนี้ โดยให้ใช้คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกับการ[[WP:RFA|เสนอชื่อผู้ดูแลระบบ]]โดยอนุโลม) โดยถือว่าเป็นการได้รับเลือกจากประชาคมเพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิตามนโยบายการควบคุมประวัติของเมทาวิกิ ทั้งนี้เมื่อผ่านการคัดเลือกจากประชาคม และดำเนินการ[[m:Steward_requests/Permissions#Oversight_access|ขอสิทธิผู้ควบคุมประวัติที่เมตา]]แล้ว ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวบุคคล และลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคลตามช่องทางที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดด้วย
10,250

การแก้ไข