ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

 
==นโยบายการควบคุมประวัติ==
ความสามารถนี้อนุญาตให้ใช้ความสามารถนี้ได้ในกรณีต่อไปนี้
# '''การสกัดกั้นลบสารสนเทศส่วนบุคคล''' เช่น [[เลขประจำตัวประชาชน]], หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบ้าน, สถานที่ทำงาน, การระบุนามแฝงหรือสารสนเทศของบุคคลทั่วไปอื่นที่ไม่สามารถเปิดเผยได้กับสาธารณชน รวมถึงการซ่อนข้อมูล[[หมายเลขไอพี]]ของผู้ใช้ที่ออกจากระบบโดยฉุกเฉิน และไม่มีความตั้งใจเปิดเผยหมายเลขไอพี รวมทั้งซ่อนข้อมูลหมายเลขไอพีของผู้ใช้โดยไม่มีชื่อผู้ใช้ เมื่อมีการร้องขอ การสกัดกั้นเป็นเครื่องมือชนิดแรกในการนำข้อมูลเหล่านี้ออก
 
ในกรณีต่อไปนี้ รุ่นการแก้ไข และ/หรือ ปูมการสกัดกั้นเนื้อหาอาจถูกใช้เมื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาดังกล่าวควรให้เหตุผลในการลบรุ่นการแก้ไขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
# <li value=2> '''การนำลบสารสนเทศที่อาจหมิ่นประมาทออก''' โดยอาจเป็นไปตาม: ก) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษามูลนิธิวิกิมีเดีย หรือ ข) เมื่อกรณีดังกล่าวสิ้นสุดลงประจักษ์ชัด และไม่มีเหตุผลนำเพื่อเก็บประวัติเชิงบรรณาธิการในการเก็บรุ่นแก้ไขนั้น
# '''การนำลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออก''' ตามคำแนะนำของที่ปรึกษามูลนิธิวิกิมีเดีย
# '''การซ่อนชื่อผู้ใช้ที่โจมตีผู้อื่นบนรายชื่อผู้ใช้และปูมต่างๆอัตโนมัตืต่าง ๆ''' การดำเนินการนี้ไม่ทำให้ประวัติการแก้ไขหายไป การโจมตีผู้อื่นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่แสดงถึงการใส่ร้าย การข่มขู่ การกลั่นแกล้ง การดูถูก หรือการใช้ความรุนแรงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอย่างชัดเจน
# '''การนำลบ[[WP:VAND|การก่อกวน]]ออก''' การสกัดกั้นเนื้อหาอาจเกิดขึ้นเพื่อนำการก่อกวนออก ในกรณีที่การดำเนินการโดยทั่วไปของผู้ดูแลระบบไม่เพียงพอต่อการป้องกันการก่อกวน เช่นกรณีที่ต้องอภิปรายขั้นสูงในตู้พัสดุของผู้ควบคุมประวัติ เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือมีผลกระทบด้านเวลา ในกรณีดังกล่าวนี้ควรอภิปรายในตู้พัสดุของผู้ควบคุมประวัติในภายหลัง
 
==การดำเนินการ==
10,250

การแก้ไข