ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องโทรทรรศน์"

เพิ่มขึ้น 304 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8108379 โดย 2403:6200:8853:C1D5:D70:8067:4161:4919ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ความคลาดสีจะพบได้กับเลนส์ที่มีคุณภาพต่ำโดยเกิดจากการที่สีของแสงต่างมีดัชนีความหักเหของแสงไม่เท่ากันทำให้สีแต่ละสีไม่สามารถมารวมกันที่จุดรวมภาพจุดเดียวกันได้และทำให้เกิดรุ้งที่ขอบภาพ และในที่สุดภาพที่ได้มีแสงสีไม่ครบในภาพ และแสงที่หายไปจะเกินออกตรงขอบภาพ
 
ในอดีตได้มีการพยายามแก้ความคลาดสีด้วยการเพิ่ม[[ความยาวโฟกัส]]ของเลนส์วัตถุขึ้นแต่จะทำให้กล้องยาวมากหลายสิบเมตรทำให้การที่จะขยายกล้องหันหาดาวที่ต้องการศึกษาเป็นไปด้วยความยุ่งยากและคุณภาพที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรข้่้่้่้่้่้่้่สา่่้ใวอแ่เาเาดม้่ดส้ด่ส้ม้ดดดดดดดดส้าสเ้สา่าเเ้่ส้เ่ส้เสมอิืทใฝใทิืวฝท.ืงวา่ง่างา่งวสา
 
 
ยายกล้องหันหาดาวที่ต้องการศึกษาเป็นไปด้วยความยุ่งยากและคุณภาพที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร
 
[[ไฟล์:chromatic.jpg|250px|thumb|right|แสดงถึงความคลาดสีที่เกิดขึ้น]]
ผู้ใช้นิรนาม